En problemfri datahverdag starter her


DRIFTSAVTALE FOR DATASUPORT/BRUKERSTØTTE

Rask brukerstøtteEn driftsavtale er ideell for bedrifter og organisasjoner hvor IT-systemet er kritisk, og hvor man er opptatt av at dette ivaretas på beste måte. Det er viktig å være i forkant av problemene for å hindre småfeil til å utvikle seg til problemer som påvirker daglig drift. Med bakgrunn i dette har Serverhus utviklet et driftskonsept som baserer seg på forebyggende vedlikehold.

Hver kunde får sin faste kontakt hos oss – dette gjør at kunden kan ta direkte kontakt med sin systemkonsulent slik at problemet som har oppstått blir løst raskt, effektivt og ikke minst profesjonelt.

FORDELER MED EN DRIFTSAVTALE:

  • Vi kommer regelmessig og går over IT-systemet og du mottar gjenpart av vår rapport 
  • Dere får faste og forutsigbare kostnader vedrørende IT 
  • Dere har alltid tilgjengelighet faglig oppdatert kompetanse på IT 
  • Dere får faste kontaktpersoner som kjenner deres infrastruktur og behov 
  • Dere vil få et system som er stabilt og sikkert 
  • Dere vil alltid være en prioritert kunde hos oss 
  • Dere får en garantert responstid ved eventuell driftsstans 
  • Dere får vesentlig lavere timepris
  • Serverhus AS kan også yte brukerstøtte ved fjerntilgang/fjernstyring 

BETAL KUN FOR MEDGÅTT TID 

 Vi tilbyr flere ulike avtaler, som møter de fleste behov. Alle tar utgangspunkt i regelmessig personlig oppmøte hvor en konsulent går gjennom IT-systemet. Avtalene kan bygges ut med flere tjenester slik at man ender på en skreddersydd løsning. Dette inkluderer blant annet kontinuerlig overvåkning av kritiske tjenester på servere samt fjerndrift av servere. Etter en grundig gjennomgang av IT-systemet kan vi i samarbeid med kunden sette sammen et forslag til avtale som passer til den enkeltes behov. Kunder som har aktiv serviceavtale og/eller gyldig tidsbank har også tilgang til vår 24 timers vakttelefon. Vi mener at nøkkelen din til problemfrie IT hverdag forutsetter preventivt vedlikehold slik at problemene aldri får mulighet til å påvirke din hverdag. Dette er vårt sterkeste fokusområde, og ett område som kontinuerlig utvikles gjennom ny og forbedret programvare som kan avdekke problemer *før* de påvirker din daglige drift. 

SERVICEAVTALE MED DIN BEDRIFT? 

Rask hjelp når behovet melder segServiceavtale for din bedriftServerhus AS har inngått serviceavtaler med flere bedrifter i vårt nærmområde. En serviceavtale sikrer deg rask support/brukerstøtte ved behov, reduserer nedetid på dine IT systemer gjennom forebyggende vedlikehold etc. Eksempler på noen av de tjenester Serverhus AS utfører står nedenfor. Dog vil dette være svært forskjellig ut ifra akkurat din bedrift sine behov. 

IT-VAKTMESTER 

Serviceavtale med IT-vaktmester, dvs. en it-konsulent som har fast besøk innen en bestemt tidsperiode, f.eks. i ferieavvikling eller på helårs basis. IT-vakten påtar seg arbeidsoppgaver, slik som sjekk av servere og at sikkerhetskopiering går som den skal, sjekke loggfiler for feil, oppdatering av maskin og programvare etc. Tidsforbruk avtales individuelt. 

FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD 

Hensikt med avtalen er å avdekke feil på et tidlig tidspunkt, før en eventuell systemstopp inntreffer. Forebyggende vedlikehold utføres individuelt ut ifra hver enkelt supportavtale, herunder frekvens, antall besøk m.m. Servicebesøket utføres etter fastsatt og avtalt serviceskjema som signeres av tekniker og kunde etter hvert besøk. Tidsbehovet per servicebesøk avtales etter en kostnadsfri gjennomgang av kundes IT systemer og kontraktsfestes således i serviceavtale. Avtalen kan inkludere alt av datateknisk utstyr. F.eks. skrivere, servere, datamaskiner, telefoni m.m. Utført arbeid blir fakturert kunde eller ført mot klippekort/timebank avtale. 

GARANTERT RESPONSTID 

Hensikten med responstidavtalen er å prioritere deg som kunde når kritiske feil inntreffer, denne avtalen garanterer en påbegynt feilretting innen en nærmere Vi gir deg en problemfri datahverdagavtalt tid (f.eks. innen 4 timer fra registrert feilmelding). Serviceavtalen gjelder for maskinvare som er spesifisert i serviceavtale. Systemfeil skal meldes direkte på vår 24timers vakt telefon. Påbegynt feilretting løper i normal arbeidstid mandag-fredag 08:00-16:00 og gjelder ikke offentlige helligdager, hvis ikke annet er nevnt i avtalen. Dog er normal support tilgjengelig og dekket også i helger, men garantert påbegynt feilretting gjelder ikke på lik linje med ukedager. Klikk på brevet, eller klikk her for å sende oss en henvendelse. 

 KLIPPEKORT/TIDSBANK 

Med tidsbank betaler du kun for faktisk medgått tid.Hensikten med klippekortavtalen er å kunne gi rabatterte priser på våre ordinære timesatser. Klippekort 10 timer (14% rabatt på ordinær timespris) Klippekort 25 timer (20% rabatt på ordinær timespris) Klippekort 50 timer (30% rabatt på ordinær timespris) 

 BRUKSOMRÅDER FOR TIDSBANK: 

 Tidsbank sparer bedriften for store beløpKlippekort kan brukes til service på kundens datautstyr og gjelder alt fra Windows servere, arbeidsstasjoner, bærbare datamaskiner, nettverksutstyr og det meste innen skrivere. Videre omfatter timebruk også webdesign, eHandel, CRM løsninger og drift/vedlikehold av webhotell og øvrige IT tjenester. Kontakt oss dersom du har spørsmål om klippekort/timebank eller andre tjenester Serverhus AS tilbyr. Den kanskje viktigste fordelen med klippekort/tidsbankavtale er at vi i disse tilfeller beregner faktisk medgått tid ved supportoppdrag. De aller fleste oppdrag løses via fjernakksess på 10-15 minutter. Ved tidsbank trekkes kun denne tiden. Dersom du ikke har tidsbankavtale hos Serverhus, belastes du per påbegynt time for tilsvarende oppdrag. Du sparer altså både prosentvis på timepris, men ikke minst på vesentlig mer effektiv utnyttelse av tid. Ta kontakt med oss dersom noe fremstår som uklart. 

PÅ TIDE Å GÅ TIL NETTSKYEN? 

En dedikert server kan spare deg for flere titalls tusen i åretServerhus tilbyr virtuelle servereServerhus drifter også såkalte VPS servere. Dette er en forkortelse for «Virtual Private Server». Med en VPS server kan du flytte bedriftens datasenter ut i nettskyen, slik at dine ansatte kan jobbe fra hele verden på lik linje som om de sitter på kontoret. Du blir ikke lenger avhengig av sted. Sjekk regnskapet eller fakturer kunder fra hjemmekontoret, bilen eller flyet! Samtidig betaler du kun en fast, lav månedsleie hvilket gjør dine IT kostnader forutsigbare. Dersom en harddisk eller annen kritisk del ryker, påvirker dette ikke driften av dine datasystemer, og du vil heller ikke få ekstra kostnader ved dette. Våre datasenter, med «speil» på 3 ulike geografiske lokasjoner sørger for at du alltid har tilgang til dine data (dersom det er kabelbrudd til lokasjon 1, tar nummer to over osv). Vi har datasenter på to ulike steder i Norge, samt ett i USA. 

ALLTID NYESTE MASKINVARE TIL FAST PRIS

Den største fordelen med en VPS server slik vi ser det, er at du alltid har oppdatert maskinvare. Nå er det slutt på «trege» og gamle servere. Vi oppgraderer vår datapark kontinuerlig, slik at du alltid har det nyeste og beste. Naturligvis med backup/sikkerhetskopiering så ofte som hver time (eller oftere) ved behov. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon om hvordan din bedrift kan spare store utgifter til drift av IT løsninger.